Słowniczek Terminów związanych z GSM

Słowniczek Terminów związanych z GSM


Wyświetlono wersję archiwalną tematu "Słowniczek Terminów związanych z GSM" z forum java4u.org/
Knight Rider
2008-02-19, 19:14
Co oznacza skrót GSM?

GSM (Global System for Mobile Communications) jest systemem telefonii ruchomej.
W tym systemie połączenie (podobnie jak w innych systemach telefonii ruchomej)
uzyskujemy dopiero w tedy, gdy znajdujemy się w zasięgu stacji bazowej.
Całkowity obszar stacji bazowych (zw. także "komórkami) pozwala na pokrycie
dużej powieżchnii. System GSM pozwala na realizacje wielu połączeń naraz, przy
wykorzystaniu niewielu kanałów. System ten oferuje transmisję głosu,danych oraz
wiadomości tekstowych i multimedialnych. Warto wspomieć, iż GSM jest obecnie
najpopularniejszym systemem i zarazem standardem telefonii komórkowej.

Co oznacza skrót SMS?

SMS ("Short Message Service" lub "Simple Message System" - jest to usługa pozwalająca
na przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej.
Oznacza to, że ze swojego telefonu możemy napisać, a następnie wysłać wiadomość tekstową
zawierającą nie więcej niż 160 znaków na inny telefon tej samej lub innej sieci.
Dziś wiadomości SMS możewy wysyłać już nie tylko na telefon, ale także na dany
adres e-mail. Usługa SMS dostępna jest także w sieciach telefonii stacjonarnej.


Co oznacza skrót EMS?


EMS (Enhanced Message Service) jest to usługa pozwalająca na rozszerzenie wiadomości
tekstowych SMS. Usługa ta pozwala na wstawianie w owej wiadomości treści multimedialnych
(tzn. grafiki [w formacie WBMP] i dźwięków [w formacie iMelody]). Usługa EMS pozwala
także oczywiście na podstawowe formatowanie tekstu. EMS jest właściwie standardem
opracowanym przez firmę Ericsson. Na dzień dzisiejszy standard ten obsługują telefony
marki Siemens,Ericsson,Alcatel i Motorola.

Co oznacza skrót MMS?

MMS (Multimedia Messaging Service) - jest rozszerzeniem usług SMS i EMS. Usługa MMS
pozwala na przesyłanie grafiki,animacji,dźwięku,wideoklipów oraz oczywiście tekstu.
Pierwotnie MMS miał być usługą telefonii nowej generacji (UMTS).
Wiadomości w standardzie MMS mogą być wysyłane z telefonu na telefon oraz na
skrzynkę e-mail.


Co oznacza skrót WAP?


WAP (Wireless Aplication Protocol) jest standardem opracowanym 1998r. WAP jest to zbiór standardów
definiujących jeden protokół dla aplikacji i urządzeń bezprzewodowych. WAP jest protokołem pozwalającym
na przeglądanie stron internetowych napisanych w języku WML.


Co oznacza skrót GPRS?

GPRs (General Packet Radio Services) jest standard pakietowej transmisji danych. GPRS działa w sieciach
GSM. System GPRS pozwala na przesyłanie danych z maksymalną prędkością wynoszącą 115 kbps (11,5 kb/s), w praktyce ta
prędkość wynosi ok. 30-80kb/s. GPRS pozwala na korzystanie z internetu oraz na korzystanie z transmisji strumieniowej
audio-wideo. Opreatorzy telefonii komórkowej naliczają rachunek za korzystanie z tej usługi nie za czas połączenia,
ale za ilość wysłanych i odebranych danych.


Co oznacza skrót UMTS?


UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) jest systemem trzeciej generacji telefonii komórkowej (3G).
System UMTS pozwala na przesyłanie danych z maksymalną prędkością do 2MB/s. Dzięki UMTS'owi możliwe więc stanie
się przeprowadzanie np. wideo konferencji i to na żywo. Pozwoli to na oglądanie telewizji na żywo, a nawet efektywniejsze
pobieranie nawet programów komputerowych, czy eleastyczniejsze korzystanie z internetu (i może nawet nie tylko przez
protokół WAP).


Co to jest Bluetooth?


Bluetooth jest standardem opisany w specyfikacji IEEE 802.15.1.
Bluetooth jest technologią bezprzewodowej komunikacji po między urządzeniami.Używa fal radiowych w paśmie ISM 2,4 GHz.
Technologia ta pozwala na komunikację z urządzeniami rozmieszczonymi od siebie na obszarze 10 m (może ona wynosić nawet 200m).
Standard Bluetooth pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 2,1 MB/s, a nawet do 3 MB/s (ta prędkość dostępne po wprowadzeniu
systemu (Enhanced Data Rate).

Co oznacza skrót CLIR?

CLIR (Calling Line Identification Restriction) jest to standard pozwalający na ograniczenie prezentaji numeru dzwoniącego.
CLIR powszechnie znany jest pod nazwą - "zastrzeżenie numeru".


Co oznacza skrót PIN?


PIN (Personal Identification Number) jest to ciąg cyfr pozwalający na zabezpieczenie dostępu do urządzenia.
Standard ten pozwala na korzystanie z danego urządzenia tylko tej osobie, która zna numer PIN danego urządzenia.

Co oznacza skrót PUK?

Kod PUK pozwala na odblokowanie, zablokowanego wcześniej numeru PIN. Operatorzy często stosują zabezpieczenie typu np. 3 razy
błędne wpisanie numeru PIN blokuje ten numer. W tedy zaś należy podać numer PUK, by odblokować numer PIN.

Co oznacza skrót IrDA?

IrDA (port IR) - jest skrót portu podczerwieni. Skrót IrDA to skrót od "Infrared Data Association".
Standard ten pozwala no komunikację urządzeń z wykorzystanie fal podczerwonych z prędkością do 115200 bps.
Urządzenia te muszą być oczywiście wyposarzone port podczerwieni.

Co oznacza skrót HSCSD?

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) jest systemem szybkiej transmisji wykorzystującej 4 kanały jednocześnie.
Różnica pomiędzy HSCSD, a GPRS'em polega na systemie naliczania płatności przez operatora, tzn. o ile w GPRS
operator naliczał swą należność za ilość wysłanych i pobranych danych, o tyle w HSCSD operator nalicza swą należność
za czas korzystania z usługi HSCSD.

Co oznacza termin flash'owanie?

Flash'owanie jest potoczną nazwą procesu zmiany/aktualizacji oprogramowania.

Co oznacza aktualizacja oprogramowania w telefonie ?

Aktualizacja oprogramowania jest to operacja pozwalająca na zainstalowanie np. w telefonie nowszej wersji oprogramowania lub
też ewentualnie starszej.

Co to jest flash, firmware?

Flash, firmware to inne nazwy oprogramowania różnych urządzen elektronicznych.
Firmware dokładnie oznacza oprogramowanie wbudowane w urządzenie. Jest oprogramowanie standardowo dostarczone przez
producenta danego urządzenia. Firmware można oczywiście aktualizować.

Co to jest MAP?

MAP jest plikiem generawanym w programach-kalkulatorach, zawierającym informacje o zmodyfikowanym obszarze oprogramowania.
Gdy, wgramy tego typu plik do telefonu będziemy mogli np. zdjąć Simlocka. Plik MAP zawiera także numer IMEI danego telefonu.

Co oznacza termin IMEI ?

IMEI (International Mobile Equipment Identity) jest indywidualny i unikalny identyfikacyjny numer każdego telefonu komórkowego.
A wyświetlić ten numer musimy wybrać sekwencję "*#06#" (w każdym telefonie). Numer ten jest urzywany przez sieć do indentyfikacji
telefonu w sieci. Ogólna składnia numeru IMEI: XXXXXX XX XXXXXX X .

Co to jest JAVA?

Java jest językiem programowania obiektowego, pozwalającym na pisanie aplikacji na dowolną platformę systemową (tzn. na dowolne
urządzenia,system operacyjny itp.). Aby, uruchomić aplikację w języku Java na danej platformie, musimy uprzednio zainstalować na
niej wirtualną maszynę JAVA'y. Język ten powstał w SUN Microsystems, a jego głównym twórcą jest J. Gosling.

Czym jest BTS ?

BTS (Base Transceiver Station) jest to skrtót od nazwy stacji bazowej telefonii komórkowej.

Co to jest netmonitor?

Netmonitor jest to specjalne ukryte menu w telefonie, które zawiera specjalne opcje serwisowe.

Co to jest patchowanie?

Patchowanie to poprostu zmiana adresów w oprogramowaniu telefonu. Pozwala to na dodanie nowych funkcji do telefonu.

Co oznacza skrót EDGE?

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) jest technologią pozwalającą na przesyłanie danych w sieciach GSM.
EDGE jest rozszerzeniem technologii GPRS. Technologia ta pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 236.8 kbit/s ,a
nawet do 384 kbit/s .Sieci pracujące w tym systemie pozwalają na przesyłanie danych na maksymalnie 8 kanałach jednocześnie.


Co oznacza skrót MMC?


MMC (MultiMedia Card) jest to karta o nieulotnej pamięci typu FLASH. Karty MMC mają następujące rozmiary 24 x 32 x 1,4 mm.

Co oznacza skrót GPS?

GPS (Global Positioning System) jest to system nawigacji satelitarnej, pozwalający na określanie położenia np. jej użytkownika.
System ten składa się z 24 stateli krążących na wysokości około 20183 km po orbicie geostacjonarnej.
Zasada działania polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika, oczywiście przy znajomości
prędkości fal elektromagnetycznych. Znając tą prędkość system oblicza odległość odbiornika od satilit. System w tym samym
czasie ma zapisane w pamięci położenie wszystkich satelit w czasie. Znając te dane, system wysła je do odbiornika i ten oblicza
dzięki nim swoją pozycję geograficzną (tzn. długość, szerokość geograficzną oraz wysokość elipsoidalną).

Co oznacza skrót WCDMA?

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) jest to technologia bezprzewodowego przesyłania danych w sieciach telefonii
komórkowej trzeciej generacji (3G) o wysokiej przepustowości.
Technologia ta polega na digitalizacji i jednoczesnej transmisji sygnałów wejściowych w trybie "Spread Spectrum", w szerokim
zakresie częstotliwości. Technologia WCDMA pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 2MBps (w sieciach lokalnych) i do
384 Kbps (w sieciach rozległych).

Co oznacza skrót FOMA?

FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access) - jest nazwą systemu trzeciej generacji telefonii komórkowej (3G). FOMA to poprostu
nazwa nowego telefonu komórkowego. Poraz pierwszy oficjalnie zaprezentowana w 2005r.

Co oznacza nazwa CDMA2000?

CDMA2000 jest to odmiana systemu CDMA, która pracuje w szerokim zakresie częstotliwości. Jest to system synchroniczny,
synchronizowanym czasem UTC. Synchronizacji tej dokonuje dzięki nawigacji GPS.

Co to jest CDMA?

CDMA (Code Division Multiple Access) jest to technologia pozwalająca na jednoczesny dostęp telefonów komórkowych do jednego
nadajnika. System ten pozwala na uzyskanie dość dużej pojemności komórki.

Co to jest HSDPA?

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) to protokół telefonii mobilnej, bazujący dostępie pakietowym na łączu.
Technologia ta pozwala przesyłać dane z prędkością dochodzącą nawet do 8-10 Mbit/s.

Co to jest HSUPA?

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) - jest to protokół dostępowy sieci telefonów komórkowych o dużej przepustowości, która
wynosi 5-8 Mbit/s.

Co oznacza nazwa "Telefonia komórkowa trzeciej generacji (3G)"?

Jest to rozszerzenie istniejących sieci cyfrowych w działających na platformie telefonii komórkowych.
Sieci te muszą być oparte o komutacje pakietów i protokoły transmisyjne.
System 3G pozwala nieograniczony dostęp radiowy do globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Co oznacza komutacja pakietów?

Komutacja pakietów jest sposobem transmisji danych, polegającym na dzieleniu strumienia danych na kawałki, czyli tzw. pakiety.
Kolejnym krokiem jest wysłanie tych pakietów węzłami sieci.

Co oznacza termin "2,5G"?

2,5G - to określenie sieci komórkowych drugiej generacji (2G). W sieci 2G zaimplementowano oczywiście pakietową komutację.

Co oznacza termin PDC?

PDC (Personal Digital Cellular) jest to system drugiej generacji telefonii komórkowej. Najprościej mówiąc jest
to standard cyfrowych komunikacji bezprzewodowych, podobnym do GSM'u.

Co to jest "D-AMPS"?

D-AMPS (Digital-Advanced Mobile Phone Service) jest drugą generacją cyfrowej technologii transmisji TDMA.

Co to jest "TDMA"?

TDMA (ang. Time Division Multiple Access) to cyfrowa transmisja danych, pozwalająca na do dostęp pojedyńczej częstotliwości, tylko
pewnej liczbie użytkowników.

Co to jest AMPS?

AMPS (Advanced Mobile Phone System) jest systemem analogowej telefonii komórkowej pierwszej generacji (1G).
Sieć ta działa w paśmie 824-894 MHz, składa się z 832 kanałów radiowych o szerokości 30 kHz oddzielonych odstępem 45 MHz.

Co to jest NMT?

NMT (Nordic Mobile Telephone) to analogowy system radiowej komunikacji ruchomej. NMT jest system pierwszej generacji telefonii
komórkowej (1G). Pierwotnie był przystosowany do pracy w paśmie 450 MHz, później działał na paśmie 900 MHz.

Co to jest PTT?

PTT (Push To Talk) to technologia pozwalająca na komunikację w obrębie wybranej grupy osób.
Technologia ta opiera się na przesyłaniu danych tylko jednym kanałem w trybie half-duplex.

Co oznacza nazwa "Telefonia komórkowa pierwszej generacji (1G)"?

Telefonia komórkowa pierwszej generacji (1G) to zbiór standardów transmisji analogowej, wdrożony w latach 80, XX wieku.


Co oznacza nazwa Dupleks?


Dupleks to tzw. transmisja dwukierunkowa, co oznacza, że jest możliwe nadawanie i odbieranie informacji w obu kierunkach.
..:: 13 wypasionych GIER ::.. gry na koma gsm tel
Zbiór programów GSM [PL/ENG]
[szukam] for gsm chętnych do wspołpracy
Regulamin Działu GSM
Czy da sie skorzystac ze slownika worda?
Komputerowy słownik językowy!!!
Pytanie o słownik EN>PL/PL>EN na CD-ROM - Co polecacie?
Zbieranina wypowiedzi z grup dyskusyjnych | Index